Logo

Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

SusTek ry

sustek.uef [at] gmail.com

sustek.fi

2. Yhteyshenkilö

Wilma Heikkinen

wilmheik [at] student.uef.fi

3. Rekisterin nimi

SusTek ry:n osallistujakisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään jäsenrekisterin ja markkinointirekisterin ylläpitämiseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös tapahtumien toteuttamisen, tapahtumien kehittämisen, tapahtumista raportoinnin, laskutuksen, perinnän ja muiden tapahtumiin ja toimintaan osallistumiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Henkilötietoja käytetään myös yhdistyksen tapahtumamarkkinointiin, jos henkilö on antanut tähän erikseen suostumuksen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään SusTek ry:n järjestämiin tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistuvien henkilötietoja. Rekisteriin kerätään toiminnasta riippuen muun muassa seuraavia tietoja: nimi, yhteystiedot, laskutustiedot, syntymäaika, ammattinimike, allergiatiedot ja mahdollisia muita toimintaan osallistumiseen tarvittavia tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Toimintaan osallistujat ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot ilmoittautumislomakkeella tai suullisesti rekisterin pitäjälle.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin henkilötietoja käsittelevät rekisterin pitäjät.

8. Tietojen luovutukset EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään rekisterin pitäjien tiedostoissa. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Tiedostot ovat tietokoneella tai pilvipalvelimella salasanan takana. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Arkaluonteiset tiedot hävitetään heti tapahtuman jälkeen, muista tiedoista säilytetään kirjanpitoon ja arkistointiin tarvittavat tiedot. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle tai alaikäisen lapsen kohdalla tämän huoltajalle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.

Tietosuojaseloste ladattavassa muodossa.